Νομοθεσία για τις καταδύσεις στην Ελλάδα

Παναγιώτης Τασιαδάμης

Για πολλά χρόνια, η αυτόνομη κατάδυση στην Ελληνική επικράτεια, ήταν μια δραστηριότητα που αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, με κυριότερο αυτό των πολύ περιορισμένων τοποθεσιών στις οποίες μπορούσε να εξασκηθεί. Ο αυτοδύτης μπορούσε να καταδυθεί σε ελάχιστα συγκεκριμένα μέρη ανά την Ελλάδα, ενώ για να έχει την δυνατότητα να χαρεί το βυθό άλλων περιοχών υποχρεούταν να ζητήσει έγγραφη άδεια από τα κατά τόπους λιμεναρχεία, μια άδεια που πολλές φορές δεν δινόταν εύκολα. Τα πτυχία τα οποία ήταν αναγνωρισμένα προέρχονταν κυρίως από τον Ελληνικό χώρο, από την συγκεκριμένη αθλητική ομοσπονδία που είχε την αρμοδιότητα επί της κατάδυσης.

Ο νόμος, ο οποίος ανέτρεψε αυτό το καθεστώς και ουσιαστικά απελευθέρωσε την καταδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα ενώ έθεσε και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θεωρείται επαρκές το πτυχίο κάποιου οργανισμού, είναι ο πολύ γνωστός στους Έλληνες αυτοδύτες 3409/2005, που είναι καλό να έχετε ένα αντίγραφο του πάντοτε μαζί σας για κάθε περίπτωση.

Ο νόμος αυτός ορίζει ως πεδίο εφαρμογής του όλες τις περιοχές που υπάγονται στις αρμοδιότητες του τότε Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, δηλαδή την ανοικτή θάλασσα και τις ακτές της Ελλάδας. Η αναφορά αυτή είναι εξαιρετικά σπουδαία, γιατί ξέρουμε καλά πως η καταδυτική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται και σε "εσωτερικά" ύδατα, όπως είναι για παράδειγμα οι φυσικές ή τεχνητές λίμνες, τα ποτάμια κλπ, τα οποία φυσικά και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, χωρίς φυσικά αυτό να αποκλείει πως διέπονται από διατάξεις άλλου φορέα που ενδεχομένως να απαγορεύουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Η γενικότερη αίσθηση και φιλοσοφία όμως που ενδιαφέρει εμάς ως αυτοδύτες είναι το ότι επιτρέπεται να ασκούμε την δραστηριότητα μας παντού, εκτός από εκεί που απολύτως ξεκάθαρα απαγορεύεται.

Αν ρίξετε μια ματιά στο νόμο, θα δείτε πως γίνεται αναφορά και στα Ε.Π.Κ.Α.

Τα Ε.Π.Κ.Α. (Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής) είναι τα πρότυπα με τα οποία καθορίζονται όλα τα σχετικά με τις καταδύσεις αναψυχής, αναφέρονται δηλαδή όλα τα σχετικά με τις καταδύσεις, όπως το τι πρέπει να περιλαμβάνει η εκπαίδευση ώστε να θεωρείται πως παρέχει την απαιτούμενη γνώση στον εκπαιδευόμενο για να πραγματοποιεί τις καταδύσεις του με ασφάλεια, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτές. (Εξοπλισμό, επίπεδα εκπαίδευσης κλπ.)

Βάσει του νόμου αναφέρονται και όλα τα σχετικά με τους οργανισμούς εκπαίδευσης, αλλά και με τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της ψυχαγωγικής κατάδυσης, όπως για παράδειγμα τα απαιτούμενα για να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες άσκησης του επαγγέλματος τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξει κάποιος αυτοδύτης στο άρθρο του νόμου το οποίο αναφέρει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις που πρέπει να σεβαστεί.

Ας δούμε λοιπόν το “που“ απαγορεύεται η αυτόνομη κατάδυση.
 

  • Σε περιοχές, προσδιορισμένες από το υπουργείο πολιτισμού, ως Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι, δηλαδή τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιευμένο Φ.Ε.Κ. που οριοθετεί την περιοχή (ολόκληρη ή μέρος αυτής) και την κηρύσσει ενάλιο αρχαιολογικό χώρο. Σε αυτή την κατηγορία, εντάσσονται και τα ναυάγια πλοίων ή αεροπλάνων που έχει παρέλθει πεντηκονταετία από την βύθιση τους, οπότε και η κατάδυση επιτρέπεται μόνο σε ακτίνα 300 μέτρων από αυτά.
  • Σε περιοχές διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων (Λιμάνια, Μαρίνες κλπ)
  • Τοποθεσίες που πραγματοποιούνται ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
  • Τοποθεσίες που υπάρχουν ευαίσθητα οικοσυστήματα, για τις οποίες υπάρχει οριοθέτηση για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα είναι οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο natura.
  • Σε περιοχές που υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκαταστάσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
  • Σε περιοχές που για την ασφάλεια πλοίων ή προσώπων η τοπική λιμενική αρχή έχει επιβάλλει συγκεκριμένη απαγόρευση, όπως θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι μια περιοχή στην οποία έχει μόλις ναυαγήσει ένα μεγάλο πλοίο.

Και τώρα που είδαμε τις περιοχές που θα πρέπει να εξαιρέσουμε από τους πιθανούς καταδυτικούς μας προορισμούς, ας ρίξουμε μια ματιά και στις υποχρεώσεις που έχουμε ως αυτοδύτες.

Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε νυχτερινή κατάδυση, αυτή θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια οργανωμένης κατάδυσης από κάποιο καταδυτικό κέντρο, θα πρέπει δηλαδή να συνοδευόμαστε. Διαφορετικά, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε έξω από το νερό, μια ώρα πριν την ανατολή του Ηλίου ή μια ώρα μετά την δύση, για να είμαστε εντός του πλαισίου του νόμου. Αυτό φυσικά είναι φανερό πως μας δίνει μια σχετική ευελιξία. Αν για παράδειγμα για κάποια συγκεκριμένη μέρα η δύση του ηλίου προσδιορίζεται στις 20.00 και εμείς είμαστε ακόμα στον βυθό εκείνη την ώρα, δεν είναι απαραίτητο να αγχωθούμε, μιας και υποχρέωση μας είναι να είμαστε έξω από το νερό μέχρι τις 21.00.

Φυσικά για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιος κατάδυση θα πρέπει να έχει και σχετικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα οργανισμό που να αποδεικνύει πως έχει την σχετική ικανότητα .

Εννοείται πως απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας, με όποιο μέσο και αν μπορεί να γίνει αυτή, όπως απαγορεύεται και το να αφαιρούμε και οποιουδήποτε είδους οργανισμό από τον βυθό.

Αν τυχόν χρησιμοποιούμε σκάφος για τις καταδύσεις μας,(το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να έχει αναρτημένη καταδυτική σημαία) τότε πάνω σε αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα σχετικό με αλιεία, ακόμα και αν είναι απολύτως ξεκάθαρο πως δεν είχαμε πρόθεση να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει και τίποτα σχετικό με θαλάσσιο οργανισμό πάνω σε αυτό.

Στις καταδύσεις δεν επιτρέπεται να αφαιρούμε αντικείμενα από τον βυθό και αν πρόκειται για αρχαιολογικής αξίας αντικείμενα, ακόμα και η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται χωρίς την σχετική άδεια.

Όταν δεν καταδυόμαστε με σκάφος ή όταν απομακρυνόμαστε 50 μέτρα από αυτό τότε είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στην επιφάνεια πλωτήρα με καταδυτική σημαία, από τον οποίο τα διερχόμενα σκάφη θα πρέπει να κρατούν απόσταση ασφαλείας άνω των 100 μέτρων.

Καλές μας βουτιές!!

Δημοσιεύτηκε στις: 28/12/2010