Άδηλα ύδατα: Πρόγραμμα έρευνας, ανάδειξης και προστασίας των Ελληνικών λιμνών

Οι λίμνες αποτελούν έναν πολύ ξεχωριστό υγροβιότοπο από άποψη φυσικής, γεωγραφίας, οικολογίας, βιολογίας, ιστορίας, λαογραφίας κλπ.

Είτε φυσικές, είτε τεχνητές, οι λίμνες στην Ελλάδα αποτελούν ένα μαγευτικό φυσικό μνημείο άγνωστο σε πολλούς, το οποίο αξίζει να ερευνηθεί, να αναδειχθεί και να προστατευτεί.

Στην Ελλάδα οι λίμνες δεν έχουν βρει την αξία που θα τους άρμοζε ως καταδυτικοί προορισμοί, αλλά εκτός από αυτό οι περισσότερες πέραν από μια γενική βυθομέτρηση δεν έχουν ερευνηθεί καταδυτικά.
Το ξεχωριστό αυτό υποβρύχιο περιβάλλον κρύβει αρκετές συγκινήσεις για όσους αποφασίσουν να το ανακαλύψουν.

Με στόχο την ανάδειξη, μελέτη και προστασία των Ελληνικών λιμνών η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο καταδυτικό πρόγραμμα ερευνών, επισκέψεων και καθαρισμών των Ελληνικών λιμνών με τίτλο:

Άδηλα Ύδατα:
Έρευνα – Ανάδειξη – Προστασία των Ελληνικών Λιμνών


Το πρόγραμμα διεξάγεται με την ευθύνη, τον συντονισμό και την οργάνωση του Τμήματος Τεχνικής Κατάδυσης , με τη συνδρομή και των υπολοίπων τομέων της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ. Θα υπάρχει όμως συνεργασία και με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την τοπική κοινωνία κάθε προορισμού, αλλά και την απαραίτητη επιστημονική – εξειδικευμένη υποστήριξη συνεργαζόμενων φορέων.

Στόχος μας είναι η κατάδυση (όπου αυτό είναι δυνατό) σε όλες τις λίμνες ανά την επικράτεια, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων τους, η έρευνα και μελέτη τους από τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα μας επιστημονικούς φορείς, η ευρείας κλίμακας ενημέρωση μέσω αρθρογραφίας, εκδηλώσεων και οπτικοακουστικών παραγωγών σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λίμνης και η προστασία τους στο μέτρο του δυνατού και των δυνάμεων μας.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο καθαρισμός της μικρής «κρυφής» λίμνης της Βουλιαγμένης Αττικής, η εξερεύνηση της λίμνης Έβυθου και η επίσκεψη στην λίμνη Δόξα στην περιοχή του Φενεού της ορεινής Κορινθίας από μέλη της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ.

.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Άδηλα Ύδατα» μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Αργύρη Αργυριάδη, στο email: technicaldiving@ydronaftes.gr

Δημοσιεύτηκε στις: 25/02/2011


Latest Category Articles
Technical Diver Experience ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 26/09/2011)
Πληροφορίες τμήματος τεχνικής κατάδυσης......
(Δημοσιεύτηκε στις: 10/05/2011)
Εργαστήριο Sidemount......
(Δημοσιεύτηκε στις: 09/05/2011)
Στα Έγκατα της Μάνδρας......
(Δημοσιεύτηκε στις: 06/05/2011)
Στοχευμένες καταδύσεις: Διασχίζοντας τον Όρμο Ζωστ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 20/04/2011)
Πόσο Hogarthian Είσαστε......
(Δημοσιεύτηκε στις: 17/04/2011)
Εισαγωγή στην Φυσική Γεωγραφία και Οικολογία των Λ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 19/03/2011)
Άδηλα ύδατα: Πρόγραμμα έρευνας, ανάδειξης και προσ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 25/02/2011)
Υδροναύτες - τμήμα τεχνικής κατάδυσης: Βίντεο εργα......
(Δημοσιεύτηκε στις: 24/02/2011)
Εργαστήριο Εισαγωγής στην Τεχνική Κατάδυση......
(Δημοσιεύτηκε στις: 26/01/2011)
Εργαστήριο τεχνικής κατάδυσης - Trimix - Σπηλαιοκα......
(Δημοσιεύτηκε στις: 15/01/2011)
Tομέας Σπηλαιοκατάδυσης – Υποβρύχιας Σπηλαιολογίας......
(Δημοσιεύτηκε στις: 03/01/2011)
Προηγούμενες Δραστηριότητες