Το όραμα μας

Το όραμα των Υδροναυτών περιλαμβάνει τρείς αρχές.

Την ανάδειξη:

•    Της Ελληνικής θαλασσινής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς  καθώς και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που κρύβουν οι Ελληνικές θάλασσες, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης μιας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενης μορφής τουρισμού, αυτής του καταδυτικού τουρισμού. Τα οφέλη από μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του είναι πολλαπλά, και δεν έχουν μόνο να κάνουν με την ενίσχυση του τουρισμού, καθώς θεωρούμε πως περισσότερο ωφελημένο θα βρεθεί το ίδιο το περιβάλλον.
•    Του ρόλου θεματοφυλακής που μπορούν να έχουν οι αυτοδύτες, και της κοινωνικής προσφοράς που προκύπτει από την πολυδιάστατη καταδυτική δραστηριότητα. Η οργάνωση μας, πέραν των οικολογικών δράσεων, έχει συμβάλει και στην προστασία του περιβάλλοντος καταγγέλλοντας παράνομες δραστηριότητες, έχει εντοπίσει επικίνδυνα αντικείμενα, (πολεμικό υλικό, αντικείμενα που αποτελούν σπουδαίο κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια )και έχει συνεργαστεί με τις αρχές για την καταγραφή και εξουδετέρωση τους) και έχει εργαστεί σε έρευνες διάσωσης οπουδήποτε ζητήθηκε η συνδρομή της

Την προώθηση:

•    Των πρακτικών ασφαλούς κατάδυσης, την ανάπτυξη της καθώς και την προώθηση της ως μια από τις ασφαλέστερες δραστηριότητες, που προσφέρει πραγματικά μοναδικές συγκινήσεις στους ενασχολούμενους με αυτήν.
•    Του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της συμμετοχής σε ενέργειες που μπορούν να θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αύριο.
•    Της ανάγκης για οικολογική ευαισθητοποίηση, για αλλαγή κάθε νοοτροπίας και πρακτικής που λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος , της βιοποικιλότητας και του υδάτινου οικοσυστήματος.


Την προστασία

•    Της υδάτινης χλωρίδας και πανίδας, αναδεικνύοντας κάθε επιβαρυντικό για αυτήν παράγοντα
•    Της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, των Ελληνικών ναυαγίων και κατ επέκταση της ίδιας της ναυτικής ιστορίας μας
•    Της ίδιας της ασφάλειας των αυτοδυτών από ιδιαίτερα επικίνδυνους παράγοντες, όπως οι παράνομοι τρόποι αλιείας  και η μη τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας .
 

 

  O αυτοδύτης, με το δελφίνι. Το λογότυπο μας. 

ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ

Το Ελληνικό Καταδυτικό Δίκτυο 

Δημοσιεύτηκε στις: 18/11/2010