Ποιοί είμαστε

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Υδροναύτες, ιδρύθηκε το 2010 από μια ομάδα ανθρώπων που επί σειρά ετών πραγματοποιούσε έναν μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών δράσεων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια που προκάλεσαν ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση καθώς αυτές επικεντρώνονται στον βυθό των θαλασσών και λιμνών. Η ιδιαιτερότητα των δράσεων αυτών έχει αναδείξει τους «Υδροναύτες» στην συνείδηση του κόσμου ως «φρουρούς» των βυθών της Ελλάδας.
Η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι δράσεις μας, αλλά και τα αποτελέσματα αυτών έχουν κάνει απολύτως ξεκάθαρο τον χαρακτήρα της οργάνωσής μας αλλά και την πίστη στο όραμα μας.

Η οργάνωση μας βασίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό και δεν λαμβάνει κανενός είδους οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ενώ οι δραστηριότητες μας πραγματοποιούνται με ιδία μέσα, και περιλαμβάνουν:
•    Οικολογικές δράσεις
•    Ομιλίες και σεμινάρια
•    Ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις
•    Έρευνες και μελέτες
•    Ραδιοφωνικές εκπομπές
•    Επιμορφωτικές εκδηλώσεις
•    Αρθρογραφία
•    Οπτικοακουστικές επιμορφωτικές παραγωγές
•    Εκδηλώσεις και δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα

Οι Υδροναύτες είναι καταδυτικός φορέας με την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έχει αριθμό καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, 18766/2010. Εκπροσωπείται νόμιμα απο τον εκάστοτε πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου.

Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο των Υδροναυτών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Τασιαδάμης Παναγιώτης        
Αντιπρόεδρος : Λαδάς Κώστας
Γεν. Γραμματέας : Γκίκας Νικόλαος        
Ταμίας : Καράλης Σωκράτης    
Οργανωτικός Γραμματέας : Ροντρίγκες Βασιλική                       
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων :    Καλόγιωργα Εβίτα-Ευτυχία
Υπεύθυνος Μελών : Καράλης Σωκράτης    
Μέλος :    Μπουγέσης Νικόλαος    
 

Δημοσιεύτηκε στις: 02/01/2014