Συνοπτική παρουσίαση της οργάνωσής μας

Δείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της οργάνωσής μας, η οποία παρουσιάζει το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων των Υδροναυτών.

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στις: 05/02/2012