Γίνετε μέλος μας

Οι «Υδροναύτες» στηρίζονται στα μέλη που πιστεύουν ότι η αυτόνομη κατάδυση είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται να προβληθεί περισσότερο, καθώς έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα μας και επίσης μπορεί δια μέσω οργανωμένων δράσεων να ωφελήσει το δημόσιο συμφέρον γενικότερα.

Η οργάνωση «Υδροναύτες» παραμένει ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική χωρίς συντεχνιακά χαρακτηριστικά. Στηρίζεται στις δωρεές των μελών της και στις εισφορές των εταίρων της και δεν διαθέτει αμειβόμενα στελέχη. Τα μέλη είναι αυτοδύτες όλων των βαθμίδων ή άνθρωποι που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οικολογικές και άλλες δράσεις. Λειτουργεί συμμετοχικά και δημοκρατικά και σε αυτό το πλαίσιο βασική επιδίωξη του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση των ίδιων των εταίρων είναι να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη.

Το να είναι κάποιος ενεργό μέλος στους «Υδροναύτες» αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει έμπρακτη ανταπόκριση στις προσπάθειες να ενισχυθεί η προβολή της αυτόνομης κατάδυσης και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι «Υδροναύτες» ξεκίνησαν το 2010 ως μια προσπάθεια ένωσης των αυτοδυτών, που διέπονται από τις αξίες του εθελοντισμού και ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της αυτόνομης κατάδυσης και η δύναμή τους βρίσκεται στη βάση τους, δηλαδή στα μέλη τους.

Κι αυτό, βέβαια, δεν οφείλεται μόνο στη διοίκηση αλλά και στην εθελοντική εργασία και την αίσθηση συλλογικότητας των μελών.
Ακόμα κι αν απευθυνόμαστε σε όλους τους αυτοδύτες, και οι υπηρεσίες μας διατίθενται χωρίς κανένα περιορισμό, επιθυμούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω σε όλους αυτούς που θα θελήσουν να ενώσουν τις δυνάμεις και τις ιδέες τους μαζί μας. Για τον σκοπό αυτό, τα εγγεγραμμένα μέλη στο μητρώο των «Υδροναυτών»:

 • Εφοδιάζονται με κάρτα μέλους η οποία εκδίδεται  κατά την εγγραφή.
 • Έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνουν οι «Υδροναύτες», ενώ μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμμετάσχουν και στις δραστηριότητες εξειδικευμένων τμημάτων, όπως για παράδειγμα του τμήματος τεχνικής κατάδυσης.
 • Έχουν έκπτωση σε δραστηριότητες που οργανώνουν οι «Υδροναύτες», αλλά και  άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς (σεμινάρια κλπ).
 • Έχουν το δικαίωμα χρήσης όλων των μέσων που διαθέτουν οι «Υδροναύτες» για τα μέλη τους.
 • Έχουν προτεραιότητα στην ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.
 • Έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε χώρο που θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη.
 • Μπορούν να προβάλουν άρθρα και παρουσιάσεις τους στην ιστοσελίδα ως εκπαιδευτικό υλικό. Οι «Υδροναύτες» θεωρούν την προβολή των άρθρων δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των μελών στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης και διάχυσης.
 • Μπορούν να συνεισφέρουν επιστημονικά ή οργανωτικά στις ομάδες Εργασίας προτείνοντας δράσεις, εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό ή προσφέροντας εθελοντικά μέρος από τον χρόνο τους.
 • Μπορούν να εκλέγονται ως υπεύθυνοι δράσεων, συντονιστές ομάδων εργασίας, εκπρόσωποι σε οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συντονιστές των Γραφείων (Παραρτημάτων). Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη εκλέγονται για να εκπροσωπούν τις θέσεις και απόψεις της εταιρείας, όπως αυτές κωδικοποιούνται μέσα από τις ομάδες εργασίας, τις εκδηλώσεις και δράσεις ή τις αποφάσεις των Γ.Σ. και Δ.Σ.
 • Έχουν δικαίωμα  συμμετοχής στα όργανα διοίκησης (Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή), υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό.
 • Έχουν το δικαίωμα αίτησης για εγγραφή τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το καταστατικό μας.
 • Έχουν άμεση ενημέρωση για τα πιο σημαντικά γεγονότα, εκδηλώσεις, προβληματισμούς που έχουν σχέση με την αυτόνομη κατάδυση και κάθε υποβρύχια δραστηριότητα αποτελεί τομέα ενδιαφέροντος μας.

 

Η ιδιότητα του μέλους των «Υδροναυτών» είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα, εκτός της περίπτωσης που διαπιστωθεί πως δεν πληρούνται οι οριζόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό προϋποθέσεις ή υπάρχει κάποια αναθεώρηση ή προσθήκη, την οποία θα χρειαστεί να αποδεχτείτε εγγράφως.


Για την αίτηση εγγραφής σας στο μητρώο μελών απαιτείται:

 • Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σας

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στις καταδυτικές μας δραστηριότητες επιπλέον απαιτούνται:

 • Φωτοαντίγραφο της τελευταίας σας καταδυτικής πιστοποίησης
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής περί κατανόησης πρακτικών ασφαλούς κατάδυσης, ανάληψης ευθύνης και ικανότητας συμμετοχής στης καταδυτικές μας δραστηριότητες

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς έχουν ισχύ ενός έτους, σας επιτρέπουν να συμμετέχετε στις δραστηριότητες που τα απαιτούν, χωρίς να χρειάζεται κατά περίπτωση να προσκομίζετε νέα.

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση σας, απαιτείται η υπογραφή της από τουλάχιστο δυο μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά την διαδικασία αξιολόγησης της για την καταχώρηση σας στο μητρώο μελών.
Για την εγγραφή σας δεν απαιτείται πληρωμή τέλους εγγραφής ούτε υπάρχει η υποχρέωση καταβολής κάποιας συνδρομής, καθώς θεωρούμε πως οι υποχρεωτικές  οικονομικές εισφορές πρέπει να λειτουργούν  ανταποδοτικά. Για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο μελών της ΑΜΚΕ Υδροναύτες, βάση του καταστατικού μας, δεν μπορεί να έχει παράλληλη ιδιότητα εγγεγραμμένου-τακτικού  μέλους σε άλλον παρεμφερή φορέα σχετιζόμενο με καταδυτικές δραστηριότητες.


Για να ξεκινήσετε την διαδικασία και να λάβετε τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται για την αίτηση σας, καθώς και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, πρέπει να στείλετε στην σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση των «Υδροναυτών» members@ydronaftes.gr ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε (εναλλακτικά μπορείτε να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας την "Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος")  για να παραλάβετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με το καταστατικό και τον εσωτερικό μας κανονισμό.
Μετά την παραλαβή όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά με την αίτηση σας, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραδώσετε τα σχετικά δικαιολογητικά και ιδιοχείρως σε οποιαδήποτε εκδήλωση μας, σε κάποιον απο τους εκπροσώπους των Υδροναυτών.

Τέλος, προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, η ιδιότητα του μέλους της εταιρείας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του μέλους του φόρουμ,.

Δημοσιεύτηκε στις: 30/12/2010