Μονάδα υπερβαρικής - καταδυτικής ιατρικής ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών

Διαβάστε πολύ σημαντικές πληροφοριες σχετικά με την μονάδα Καταδυτικής-Υπερβαρικής ιατρικής του ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, η οποία είναι και η αρμόδια για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού καταδυτικού ατυχήματος.

Η μονάδα υπερβαρικής ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, είναι αυτή που θα κληθεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετιζεται με καταδυτικό ατύχημα. Τόσο οι εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία, όσο και το υψηλό επίπεδο των στελεχών της, είναι σίγουρα ένας παράγοντας που κάνει την δραστηριότητα μας ασφαλέστερη, καθώς η μονάδα είναι πάντα έτοιμη να παρέχει κάθε βοήθεια ακόμα και στο επίπεδο της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής συνδρομής σε κάθε επικοινωνία αυτοδυτών με αυτήν.

Πολλές φορές αποτέλεσε πολύ ευχάριστη έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν τηλεφωνήματα που αφορούσαν απλές ερωτήσεις αυτοδυτών, και είναι κάτι που σίγουρα μας κάνει να νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σας παραθέτουμε κάποιες πληροφορίες για αυτήν, όπως αυτές αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, που βρίσκεται στην διεύθυνση
http://www.hellenicnavy.gr/nna_main.asp

Ιστορία


Η είσοδος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η δημιουργία της Πρώτης Ομάδας αμφιβίων αναγνωρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού είχαν σαν αποτέλεσμα την προμήθεια και εισαγωγή του πρώτου Θαλάμου Αποπίεσης στο ναυαγοσωστικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού ανοικτής θαλάσσης 'ΣΩΤΗΡ' το 1957.

Ο θάλαμος αυτός μπορούσε να νοσηλεύσει μόνον ένα ασθενή και λειτουργούσε όσο ήταν ενεργοποιημένες οι μηχανές του πλοίου.

Οι αυξημένες απαιτήσεις όμως ανάγκασαν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να προμηθευθεί έναν Πολυθέσιο θάλαμο Αποσυμπίεσης τύπου Galleazi , ο οποίος το 1963 τοποθετήθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά . Μετά από δέκα περίπου χρόνια και το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης εξοπλίσθηκε μ' ένα Δίχωρο Θάλαμο Αποπίεσης της Ελβετικής Εταιρείας Hannes Keller. Ενώ το 1981 ο ήδη υπάρχων πολυθέσιος θάλαμος του Νοσοκομείου Πειραιά μεταφέρθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας.

Από το 1991 αρχίζει να γίνεται η πρώτη μεθοδική προσπάθεια οργάνωσης στελέχωσης του Τμήματος Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας με ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας στο χώρο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών το 1997, κατασκευάσθηκε ειδικό κτίριο, το οποίο σήμερα είναι εξοπλισμένο με τον πολύχωρο Θάλαμο Αποπίεσης τύπου Ηaux.

 

Αποστολή

Η Μονάδα Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παρέχει ιατρονοσηλευτική περίθαλψη σε όλα τα καταδυτικά ατυχήματα της Κεντρικής, Νότιας και Νησιωτικής Ελλάδας, για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και για κάθε Έλληνα ή αλλοδαπό πολίτη.

Αποτελεί το κέντρο ελέγχου καταλληλότητας υποψηφίων αυτοδυτών, υποβρυχίων καταστροφέων, πληρωμάτων υποβρυχίων και καλύπτει υγειονομικά όλες τις καταδυτικές δραστηριότητες των Ε.Δ. και Σ.Α.

Καλύπτει θεραπείες με υπερβαρικό οξυγόνο στους εσωτερικούς ασθενείς του ΝΝΑ καθώς και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των προστατευομένων μελών. Καλύπτει περιστατικά μη δικαιούχων ασθενών (πολίτες) τα οποία παραπέμπονται από Δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία του λεκανοπέδιου Αττικής για υπερβαρική οξυγονοθεραπεία.
Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μέσω του καινούργιου συστήματος πολύχωρων θαλάμων της μονάδας Καταδυτικής-Υπερβαρικής Ιατρικής που διαθέτει, παρέχει την καλύτερη δυνατή υγειονομική υποστήριξη διάσωσης ελληνικών και συμμαχικών υποβρυχίων που επιχειρούν στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο και συμβάλει στην βέλτιστη υποστήριξη της Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue) στη Νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου.

•  Παρέχει Τεχνογνωσία στην ανάπτυξη νέων μεθόδων καταδύσεων, καθώς και στη βελτίωση ασφάλειας των καταδύσεων.

•  Αποτελεί το κέντρο κατά την διάρκεια ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της
διάσωσης των πληρωμάτων υποβρυχίων σε περίπτωση ατυχήματος.

•  Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των υπευθύνων ιατρών και
των πληρωμάτων των υποβρυχίων επί των θεμάτων ασφαλείας του
περιβάλλοντος ασφαλών μεθόδων διάσωσης κλπ.

 

Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΗΒΟ)

Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (ΗΒΟ) είναι η μέθοδος χορηγήσεως οξυγόνου σε πιέσεις μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής .

Η χορήγηση αυτή του οξυγόνου γίνετε μέσα σε ειδικο πολύχωρο όπου πλέον του ενός ασθενούς μπορούν να θεραπευτούν ταυτοχρόνως. H αύξηση της πιέσεως στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται με τη χορήγηση πεπιεσμένου αέρα και στους ασθενείς χορηγείται το υπερβαρικό οξυγόνο μέσω ειδικής μάσκας (μύτης - στόματος).
Με την εισπνοή του υπερβαρικού οξυγόνου αυξάνεται το ποσό του οξυγόνου που είναι διαλελυμένο στο πλάσμα. Σύμφωνα με τους νόμους των αερίων η διαλυτότητα ενός αερίου σε ένα υγρό είναι γραμμική συνάρτηση της μερικής πιέσεως του αερίου.

Διπλασιάζοντας δηλαδή την μερική πίεση του αερίου διπλασιάζεται και το ποσό του αερίου που διαλύεται στο πλάσμα. Λόγω του γεγονότος αυτού μπορεί να μεταφερθεί οξυγόνο σε περιοχές με κακή αρτηριακή κυκλοφορία, είτε λόγω αγγειακών προβλημάτων (π.χ. διαβητική μικροαγγειοπάθεια -αθηρωματικές βλάβες με μερική απόφραξη του αυλού κλπ) είτε λόγω ιστικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στην ιστική διάχυση του οξυγόνου (π.χ. ιστικό οίδημα από κάκωση, έγκαυμα, σύνδρομο διαμερισματος κλπ).

Αυτό επιτυγχάνεται γιατί η βαθμίδοση της μερικής πιέσεως του οξυγόνου μεταξύ του πλάσματος και των ιστών (δηλαδή η διαφορά των μερικών πιέσεων του οξυγόνου) καθορίζει και την απόσταση διαχύσεως του, καθώς και την διέλευσή του μέσω των διαφόρων φραγμών διαχύσεως οξυγόνου, όπως το οίδημα ή η σκλήρυνση του ενδοθηλίου των τριχοειδών στον σακχαρώδη διαβήτη.

 

Ενδείξεις

Οι ενδείξεις για Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι:  

•  Καταδυτικά ατυχήματα , όπως:
Νόσος εξ αποσυμπιέσεως (νόσος Δυτών, νόσος Υψομέτρου - altitude disease )
Εμβολή εγλεφάλου από αέρα.

•  Ενδείξεις Παθολογίας/Χειρουργικής όπως:
Δηλητηρίαση από Μονοξείδιο,
Εγκαύματα,
Σύνδρομο συνθλίψεως,
Επιπλεγμένη οστεομυελίτιδα,
Επαπειλούμενα δερματικά μοσχεύματα,
Νεκρωτικές Φλεγμονές μαλακών μορίων (Κλωστηριδιακή μυοσίτιδα και
μυονέκρωση ),
Μετακτινικές Διαταραχές (βλάβες μαλακών μορίων και οστών από
ακτινοβολία ένεκα νεοπλασιών),
Επούλωση επιπλεγμένων τραυμάτων,
Άτονα Έλκη (π.χ. διαβητικά έλκη),
Σύνδρομο διαμερίσματος & άλλες οξείες τραυματικές ισχαιμίες, κ.α.

 

Περιγραφή

Το νέο σύστημα πολύχωρων θαλάμων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών αποτελεί το μοναδικό τέτοιο σύστημα που βρίσκεται εγκατεστημένο στον Ελλαδικό χώρο, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων και πιο εξειδικευμένων συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενσωμάτωσή του στον εξοπλισμό του Πολεμικού Ναυτικού χαρακτηρίζει το Τ.Υ.Ι. του Ν.Ν.Α. ως απόλυτα εξειδικευμένο Κέντρο Καταδυτικής Ιατρικής λειτουργώντας σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα συστήματα στην Ευρώπη, αλλά παλαιότερης τεχνολογίας, διαθέτουν προς το παρόν η Γερμανία και η Ολλανδία. Στον Ελλαδικό χώρο γενικότερα, θάλαμοι καταδυτικής - υπερβαρικής ιατρικής υπάρχουν στην Κρήτη, που είναι εγκατεστημένος στο ΝΝΚ και στο «Βουβάλειο» Νοσοκομείο Καλύμνου έχοντας περιορισμένη χρήση, καθώς και στη Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Τα βασικότερα σημεία διαφοροποίησης του συστήματος του ΤΥΙ/ΝΝΑ από τους υπόλοιπους εγκατεστημένους θαλάμους στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

•  Το κύριο μέρος του συστήματος αποτελείται από τρεις θαλάμους αποπίεσης (σε αντίθεση με όλες τις άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν μόνο ένα θάλαμο) που συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•  Η μεγαλύτερη χωρητικότητα του, σε ότι αφορά την ταυτόχρονη θεραπεία 12 καθήμενων, έναντι 8 που είναι ο μέγιστος αριθμός των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί σε 24 άτομα, σε περιπτώσεις μαζικού καταδυτικού ατυχήματος, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση διάσωσης ελληνικού ή συμμαχικού υποβρυχίου

•  Διαθέτει τους μοναδικούς θαλάμους στην Ελλάδα που η πίεση λειτουργίας είναι ισοδύναμη με 250 μέτρα .

•  Επίσης μπορεί να γίνει συμπίεση με μίγματα αερίων , μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες της θεραπείας ασθενών πασχόντων από καταδυτικό ατύχημα, καθώς και της υποστήριξης ιδιαίτερα «απαιτητικών» καταδύσεων σε μεγάλα βάθη.

Διαθέτει τον μοναδικό θάλαμο στην Ελλάδα που μπορεί να εξομοιώσει καταδύσεις σε νερό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση ασφαλέστερων επανδρωμένων και μη δοκιμών καταδυτικών συσκευών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) και Σωμάτων Ασφαλείας ( Σ.Α.).

Το ΤΥΙ/ΝΝΑ συμβάλλει σημαντικά στην μετάδοση επιστημονικής γνώσης και εγκαθίδρυσης της ειδικότητας.

 

Διενεργούνται επιστημονικές έρευνες που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος σε πανελλαδική κλίμακα σε σύγκριση με ανάλογα τμήματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Από την Μονάδα οργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

 

Δημοσιεύτηκε στις: 28/12/2010