Διαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος

Ο Διαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος συντάσσεται και εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από το 1993 και συγκεντρώνει τις κηρύξεις που προστατεύουν τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, από το 1921 μέχρι και σήμερα. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο τα μνημεία για τα οποία υπήρξε ανάγκη κήρυξης, ώστε είτε να χαρακτηρισθούν ως προστατευόμενα (νεώτερα μνημεία) είτε να οριοθετηθούν ζώνες προστασίας (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά) είτε να λυθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την υπαγωγή τους στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (κυρίως στην περίπτωση των μεταβυζαντινών μνημείων).

Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα μνημεία που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Tα διατηρητέα κτήρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://estia.minenv.gr/.

Ο κατάλογος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Νομική ισχύ έχει μόνο το κείμενο, όπως αυτό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι βάσει του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η προστασία των μνημείων και των χώρων που χρονολογούνται μέχρι το 1830 είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής πράξης.

Χρησιμοποιείστε το ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης.

Δημοσιεύτηκε στις: 03/01/2011