Θαλάσσια μέσα αναψυχής - Παρασκευάς Σαλίβαρος

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο της κωδικοποίησης της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με αντικείμενο τα πλοία αναψυχής, τις λεμβουχικές εργασίες, τα θαλάσσια ταξί, τις καταδύσεις και γενικότερα τα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  του Αντιναυάρχου Λ.Σ (ε.α) Σαλίβερου Παρασκευά (470 σελίδες). 

Για την εξυπηρέτηση του χρήστη παρατίθενται τα αναγκαία σχόλια και αναλύσεις. Προς διευκόλυνση εξάλλου όσων προσεγγίζουν για πρώτη φορά το αντικείμενο, παρατίθενται με λίγα λόγια οι έννοιες των όρων, οι οποίοι απαντώνται στα οικεία νομοθετικά κείμενα.


Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε σημαντική εξέλιξη στον τομέα των πλοίων αναψυχής και γενικότερα των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η οποία εμφανίστηκε με μία κατά περιόδους επαναλαμβανόμενη ροή στην έκδοση αστυνομικών και διοικητικών διατάξεων, συνοδευόμενη από θεσμικές αλλαγές. Η πληθώρα όμως των διατάξεων που διέπουν τα επαγγελματικά αλλά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και γενικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής προκάλεσαν την έκδοση του βιβλίου για την οργανωμένη και συστηματική παρουσίασή τους.  Περισσότερα για το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://thalassiamesa.blogspot.com/


Εκδότης του βιβλίου είναι η «Aegean Maritime Services Ltd.» “Ναυπηγικό Μελετητικό Γραφείο – Τεχνικές Λύσεις & Υπηρεσίες”.  Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των τριάντα ευρώ.


Διατίθεται από τον εκδότη:
•  E-mail  info@aegeanmaritime.gr
•  Τηλέφωνα:  22860/22371 ή 22860/27160
•  Φαξ: 22860/22386.

Η διάθεσή του μπορεί να γίνει και τηλεφωνώντας στο 210-9401683 ή και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ


 Συγγραφέας του βιβλίου αυτού  είναι ο ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ Παρασκευάς του Ματθαίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Έξω Γωνιά Θήρας το έτος 1952. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης – Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και της Στατιστικής Σχολής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος και έχει παρακολουθήσει αρκετά υπηρεσιακά Σχολεία των Ε.Δ. και του Υ.Δ.Τ. Συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2009, φέροντας το βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.  

Κατά τη θητεία του στο Λιμενικό Σώμα, απέκτησε εμπειρία, από τις ακόλουθες ιδιαίτερα ιδιότητές του:

α. Λιμενάρχης Πάρου και Προξενικός Λιμενάρχης Σιγκαπούρης.
β. Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας και Υποδιοικητής Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
γ. Τμηματάρχης Κανονισμών και Διατάξεων καθώς και του Τμήματος Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
δ. Ιδρυτής και Διευθυντής του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του με συντονιστικό ρόλο στην προώθηση του νομοθετικού έργου όλων των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
ε. Διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των  Ελλήνων, η οποία διατυπώθηκε δύο φορές και μάλιστα ομόφωνα και με διαφορετική σύνθεση αυτής (18/12/2002 και 26/1/2006)
στ. Συντονιστής της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 και
ζ. Κλαδάρχης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων καθώς και Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.      
         
Κατά τη θητεία του στο Λιμενικό Σώμα, ο συγγραφέας είχε διαπιστώσει ότι στον τομέα της λιμενικής αστυνομίας υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός διατάξεων Nόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων, οι οποίες δεν ήσαν συγκεντρωμένες και ταξινομημένες. Γι’ αυτό, είχε επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου «Κανονισμοί Λιμένα Πειραιά», το οποίο και εκδόθηκε με πρωτοβουλία του από το Κ.Λ. Πειραιά. Ακολούθως, κατά τη θητεία του στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (1997-2000), συνέταξε ικανό αριθμό νομοθετημάτων με τα οποία κωδικοποιήθηκαν πολλές ρυθμίσεις σε ενιαία κείμενα Κανονισμών Λιμένων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

Δημοσιεύτηκε στις: 02/02/2011