Δημιουργία Τμήματος Περιβαλλοντικών Ερευνών και Μελετών

Η ΜΚΟ Υδροναύτες ανακοινώνει τη δημιουργία του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ερευνών & Μελετών, το οποίο έρχεται να συμβάλλει στους στόχους και το όραμα της οργάνωσής μας. Τη λειτουργία του τμήματος αναλαμβάνει η επιστημονική ομάδα «ΠΥΘΕΥΣ», που αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη διάθεση για προσφορά και συμμετοχή σε ενημερωτικές - περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

 

Η ΟΜΑΔΑ

Η επιστημονική ομάδα «ΠΥΘΕΥΣ» δημιουργήθηκε όταν το 2010 μερικοί φίλοι από το πανεπιστήμιο ένιωσαν την ανάγκη να αφουγκραστούν το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές του ελληνικού χώρου και να καταγράψουν τον παλμό τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκίνησε ένα ταξίδι στην απεραντοσύνη του θαλασσίου κόσμου με γνώμονα το τρίπτυχο ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ και την προσπάθεια διάδοσης της θαλάσσιας γνώσης σε όλο και περισσότερους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Βασική ενασχόληση της ομάδας είναι η συλλογή δεδομένων, που αφορούν το θαλάσσιο οικοσύστημα, και η εισήγηση σεμιναρίων με σκοπό την περιβαλλοντική επιμόρφωση του χρήστη - μέλους του θαλάσσιου χώρου. Σημαντική πτυχή αποτελούν επίσης και οι δραστηριότητες της ομάδας, όπως είναι η καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση περιοχών και οι καταδυτικές περιηγήσεις.
Σκοπός της ομάδας «Πυθεύς» είναι η περιβαλλοντική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΜΚΟ Υδροναύτες, η καταγραφή δεδομένων που αφορούν το θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς επίσης και η ανάδειξη νέων και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων καταδυτικών προορισμών. Για να πετύχει τους σκοπούς της, η ομάδα επικεντρώνεται στην διεξαγωγή περιβαλλοντικών σεμιναρίων και την επιστημονική παρακολούθηση περιοχών ενδιαφέροντος.

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το υγρό στοιχείο και τα πολυάριθμα πρόσωπά του αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη πολιτισμού και υγιών δραστηριοτήτων. Η χώρα μας, διαθέτοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό έκτασης θάλασσας απ‘ ότι ξηράς και 18.000 χιλιόμετρα ακτών, βρίσκεται σε πλέον χαρισματική θέση για να καρπωθεί τα οφέλη που μπορεί να επισύρει η ενασχόληση με τη θάλασσα. Οι κύριες πηγές κέρδους από τη θάλασσα έχουν να κάνουν με τη ναυτιλία, την αλιεία και τον τουρισμό. Σαν αποτέλεσμα, η ασφαλής και υγιής κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξασφαλίζει την ποιότητα και η βιωσιμότητα των παραπάνω τομέων.
Όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχει μια πολύ στενή σχέση μεταξύ αυτού και της θάλασσας η οποία στην πάροδο του χρόνου περνά από διάφορα στάδια εξέλιξης. Η χώρα μας, παρ‘ όλο που παρουσιάζει μια σημαντική καθυστέρηση στην παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων, είναι σε θέση να αναδείξει και να προβάλλει τις ιδιάζουσες πτυχές του θαλασσίου κόσμου της που την κάνουν τουριστικά ελκυστική και εμμέσως να προστατέψει αυτούς τους πόρους της. Τέτοιοι πόροι αποτελούν η πληθώρα θαλάσσιων οργανισμών και τα σπάνια οικοσυστήματα τους, η ιδιάζουσα γεωμορφολογία των ελληνικών ακτών, τα ζεστά, διαυγή κι όλο ζωή ύδατα και όλα αυτά υπό το πρίσμα των 5.000 και πλέον χρόνων ναυτικής ιστορίας του τόπου μας.

Έχοντας ένα τόσο ευαίσθητο πόρο σε αφθονία απαιτείται να είσαι σε θέση να εφαρμόσεις τη βέλτιστη διαχείριση αυτού, γιατί οι ισορροπίες εύκολα μπορούν να αλλάξουν με ιδιαίτερα επιζήμια αποτελέσματα για την επιθυμητή ανάπτυξη. Μιας και ο καταδυτικός τουρισμός στη χώρα μας αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο τομέα, κρίνεται αναγκαία και η περιβαλλοντική υποστήριξή του μιας και είναι ένα σπορ συνυφασμένο με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο έρχεται να παίξει το ρόλο της η ομάδα «Πυθεύς» στηριζόμενη και υπό την αιγίδα της ΜΚΟ Υδροναύτες, όπου συμπορεύονται με γνώμονα την προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου κόσμου του τόπου μας καλώντας όλους εσάς να μυηθείτε στην προσπάθεια αυτή.
 

 

Δημοσιεύτηκε στις: 01/07/2011