vereint im Gesundheitswesen Droge Plan 2013 http://onlinepillen.ch/ Glenn Gould gut temperierten Klavier
Καθαρισμοί στο παράκτιο περιβάλλον

Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η έκφραση της μέσα από τον καθαρισμό είναι μία πάρα πολύ όμορφη πράξη που φανερώνει ένα πρότυπο κοινωνικής ευθύνης, μίας οικο - ηθικής και έναν πραγματικό σεβασμό στον άνθρωπο μέσω της αγάπης και τον σεβασμό στην φύση και ότι τον περιβάλλει.

Η θαλάσσια υποβάθμιση-ρύπανση είναι από τα πλέον σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και για να ξέρουμε για τι ακριβώς μιλάμε όταν λέμε ρύπανση και μόλυνση παραθέτουμε τους ορισμούς σύμφωνα με την πολιτεία: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη. Η ρύπανση μπορεί να επηρεάζει, επίσης, την υλική και πολιτιστική βάση της ζωής, τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής.  Η ρύπανση μπορεί να είναι χημική, με την εισαγωγή επικίνδυνων, βλαβερών ή και τοξικών ουσιών, ενεργειακή (θερμική, ραδιενεργή κα), βιολογική, αισθητική, ηχητική, γενετική (με την εισαγωγή π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων ειδών), Μόλυνση είναι η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον. Η αποκατάσταση της βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί δε θεμελιώδη υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, η οποία βέβαια επιβάλλεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, το πρωτογενές και παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκες Μάαστριχτ και Άμστερνταμ και τις σχετικές Οδηγίες), καθώς και από σειρά διεθνών Συμβάσεων για την προστασία της θάλασσας, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας. Όμως στην προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει ο καθένας μας να συνεισφέρει με όποιο τρόπο μπορεί, όπως π.χ. με την συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές δράσεις. Βέβαια, όσον αφορά δράσεις σχετικές με τον καθαρισμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν υπάρχει σοβαρή και επαρκής πληροφόρηση για τον τρόπο που θα πρέπει αυτός να γίνεται, εν αντιθέσει με κάποιες άλλες παρόμοιες δράσεις όπως οι αναδασώσεις μέσω δενδροφυτεύσουν.

Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε για πως πρέπει να γίνονται οι καθαρισμοί στο παράκτιο οικοσύστημα και θα δώσουμε απαντήσεις σε θέματα όπως το τι θα πρέπει να απομακρύνεται και τι ίσως θα δύναται να παραμένει στο οικοσύστημα.

Η υφιστάμενη κατάσταση

Εάν γνωρίζαμε πόσο κακό κάνουμε στο περιβάλλον, αφήνοντας κάποιο σκουπίδι στην θάλασσα, σβήνοντας το τσιγάρο μας στην άμμο ή πετώντας κάποιο μπουκάλι από την κουπαστή του πλοίου, τότε σίγουρα δεν θα το τολμούσαμε. Ότι πετάμε στην θάλασσα, εμείς οι ίδιοι θα το βρούμε σε μία άλλη παραλία ή μέσω της τροφικής αλυσίδας σε κάποιο μελλοντικό γεύμα μας. Η παρακάτω εικόνα μπορεί να μας διαφωτίσει για την παρουσία σκουπιδιών στις ελληνικές θάλασσες και τον χρόνο που χρειάζονται αυτά για να διαλυθούν :

 


    Πολλά θαλάσσια είδη παγιδεύονται σε απορρίμματα με αποτέλεσμα να τραυματίζονται ή και να θανατώνονται .Σύμφωνα με στοιχεία του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP), κάθε χρόνο τα απορρίμματα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στη θάλασσα σκοτώνουν 700.000-1.000.000 πουλιά 100.000 θαλάσσια θηλαστικά και αμέτρητα ψάρια από πλαστικά που καταπίνουν ή παγιδεύονται σε αυτά.


Χαρακτηριστικά παραδείγματα στον ελληνικό χώρο αποτελούν τα παρακάτω:

  • Ψαράς από την Κεφαλονιά έχει πιάσει ροφό ο οποίος είχε καταπιεί δοχείο ορυκτελαίων.
  • Έχει καταγραφεί γερανός να μαδάει πλαστική σακούλα από λιπάσματα και να ταΐζει με κομματάκια πλαστικού τα μικρά του. Εννοείται ότι στην φωλιά του εκτός από κλαδάκια και άλλα φυσικά υλικά κρέμονταν και πολλά κομμάτια πλαστικού.
  • Κάθε καλοκαίρι ανακαλύπτονται στις ελληνικές θάλασσες χελώνες caretta caretta νεκρές μέσα σε πλαστικές σακούλες που έχουν βρει στο δρόμο τους.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι 1 στα 3 απορρίμματα προέρχονται από ψυχαγωγικές και άλλες παράκτιες δραστηριότητες, ενώ θαλάσσιες δραστηριότητες (αλιεία, σκάφη αναψυχής κλπ.) φαίνεται να συνεισφέρουν λιγότερο από 2,5%. Χαμηλό, αλλά διόλου αμελητέο αν λάβουμε υπόψη τον όγκο αυτής της κατηγορίας απορριμμάτων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση και αισθητική όχληση που προκαλούν, είναι το ποσοστό που προέρχεται από αποθέσεις άχρηστων αντικειμένων όπως οικιακές συσκευές, λάστιχα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, μπαταρίες, οικοδομικά υλικά, κατεστραμμένα έπιπλα κ.ά. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πως το πρόβλημα των στερεών απορριμμάτων όχι μόνο δεν περιορίζεται τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά ταλανίζει και απειλεί τα σπάνιου πλούτου και ομορφιάς θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα της πατρίδας μας, αλλά και παγκοσμίως.

Δράση

    Κατά τους καθαρισμούς τα στοιχεία που είναι πιο σημαντικά να απομακρυνθούν είναι εκείνα που χρειάζονται τον μεγαλύτερο χρόνο για να αποδομηθούν σε συνδυασμό με τον βαθμό της επιβάρυνσης που επιφέρουν ( όπως αισθητική ρύπανση, κίνδυνος για τις δραστηριότητες αναψυχής, κίνδυνος για την δημόσια υγεία ). Σκουπίδια από γυαλί, πλαστικό, σίδερο, δηλαδή κατασκευασμένα από μη οργανικά στοιχεία που είναι εξαιρετικά δύσκολα να διασπαστούν θα πρέπει να αποσύρονται άμεσα. Επίσης μεγάλα αντικείμενα όπως οικιακές συσκευές, οικοδομικά υλικά, μέρη από αυτοκίνητα και μηχανές θα πρέπει αν είναι δυνατόν να απομακρύνονται. Όλοι μας που ασχολούμαστε με τους καθαρισμούς και τις καταδύσεις έχουμε δει την παρουσία καρκινοειδών ( π.χ. καβουράκια ), μαλάκιων ( π.χ. κοχύλια ) και φυκιών σε υπολείμματα μεταλλικών κατασκευών ή ελαστικών και σίγουρα κάποια από αυτά που εμείς αποκαλούμε σκουπίδια δεν είναι παρά η φωλιά, το σπιτικό αυτών των οργανισμών.


Επικίνδυνη τοξική ουσία   - Παρουσία
 

  • Χρώμιο (Cr)  - Πολύ σημαντική ποσότητα σε εξοπλισμό, ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Νικέλιο (Ni)   - Πολύ σημαντική ποσότητα σε ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού και στις προπέλες
  • Σίδηρος(Fe)  - Πρακτικά όλος ο δομικός σκελετός και το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Καύσιμα ( Πετρελαιοειδή )  - Δεξαμενές καυσίμου
  • Υδράργυρο (Hg)   -  Λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτρονικές συσκευές
  • Κάδμιο (Cd)  - Μπαταρίες (φορητές και σταθερές), ηλεκτρονικός εξοπλισμό
  • Χαλκός(Cu)    - Βιοκτόνες ουσίες υφαλοχρωμάτων, προπέλες  πρόωσης και ελιγμών, σε χιλιάδες μέτρα καλωδιώσεων και σε ηλεκτρικούς κινητήρες και γεννήτριες. καλωδιώσεις, τυλίγματα γεννητριών και κινητήρων, ορειχάλκινες βαλβίδες


Από τα παραπάνω και από άλλα στοιχεία μπορούμε να καταλάβουμε την επιβάρυνση ενός ψυγείου με τα ηλεκτρολογικά του υλικά, το φρέον. Μπορούμε να καταλάβουμε με τι στοιχεία ρυπαίνει ένα παλιό μηχανάκι που ίσως έχει ακόμα υπολείμματα πετρελαιοειδών στο ντεπόζιτο του, με τις λάμπες, τα πλαστικά μέρη του, από λάδια του. Όλες αυτές οι ουσίες ρυπαίνουν κυρίως μέσω της σημαντικής βιολογικής - φυσικής διεργασίας της βιοσυσσώρευσης. Η Βιοσυσσώρευση είναι η αύξηση της συγκέντρωσης μιας χημικής ένωσης ( όπως οι παραπάνω που δεν διασπώνται ) σε έναν βιολογικό οργανισμό στο χρόνο, σε σύγκριση με την συγκέντρωση του χημικού στο περιβάλλον. Οι χημικές ενώσεις συσσωρεύονται στους οργανισμούς κάθε φορά που προσλαμβάνονται και αποθηκεύονται ταχύτερα από ότι μεταβολίζονται και αποβάλλονται. Σε όσο μεγαλύτερο τροφικό επίπεδο βρίσκεται ο  οργανισμός τόσο πιο έντονη είναι επίδραση αυτής της διεργασίας ( να υπενθυμίσουμε πως ο άνθρωπος είναι σε στο ανώτατο τροφικό επίπεδο ). Η κατανόηση και η δυναμική της βιολογικής διαδικασίας της βιοσυσσώρευσης μέσω της ρύπανσης είναι πολύ σημαντική στην προστασία του ανθρώπου από τις δυσμενείς επιδράσεις στην χημική έκθεση.

    Κάποια άλλα σκουπίδια, αποτελούμενα από οργανικές ουσίες άρα και πιο εύκολα να διασπαστούν στο φυσικό περιβάλλον, μπορούν να είναι δεύτερα στην σημασία συλλογής τους για τον καθαρισμό μίας ακτής. Κάποια τέτοια είναι υπολείμματα φαγητών, ξύλινες κατασκευές, εφημερίδες, χαρτοπετσέτες. Όμως και αυτά δεν παύουν να προκαλούν μία ιδιαίτερη μορφής ρύπανσης – όχλησης, αυτή της αισθητικής ρύπανσης και υποβάθμισης που επηρεάζει άμεσα και μία από τις σημαντικές βιομηχανίες της Ελλάδος. Φυσικά όπως όλοι καταλαβαίνουμε αυτή είναι η τουριστική βιομηχανία. Επίσης είναι μία μορφή ρύπανσης που θα έπρεπε να ενδιαφέρει τους Έλληνες έντονα καθώς ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που ανέδειξε πρώτος την φιλοκαλλία ( να αγαπάς και να εκτιμάς το ωραίο ) ως κάτι το αυτόνομο και μείζονος σημαίας στον πολιτισμό του, αν και στην σύγχρονη κοινωνία μας είναι παντού αυτή η μορφή ρύπανσης ( προσόψεις κτιρίων, πινακίδες αφισοκολλήσεις κ.ά. )

Επίλογος

   Όσο πιο καλά γνωρίζουμε τι ρυπαίνει τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στον καθαρισμό του  περιβάλλοντος, δηλ. στην απορρύπανση του. Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε την βασική αρχή της οικολογίας, αυτή της ελάχιστης δυνατής επέμβασης στο οικοσύστημα. Ενθυμούμενοι αυτό αλλά και γνωρίζοντας κάποια άλλα πράγματα θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε ότι ρυπαίνει και ότι η φύση δεν έχει εντάξει ακόμα στο οικοσύστημα της, έτσι θα κάνουμε τις προσπάθειες μας για πιο καθαρές θάλασσες και ακτές όπως έλεγε ένα παλιό διαφημιστικό σλόγκαν, πιο αποτελεσματικές. Έτσι όλοι θα μας θα χαιρόμαστε αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ και είναι παγκοσμίως μοναδική, την θέα των ελληνικών ακρωτηρίων, ακτών και κυμάτων. Θα χαιρόμαστε όλοι μας τις ελληνικές θάλασσες μας!

 

Δημήτρης Καραμπαστέλας

Τμήμα Περιβαλλοντικών Ερευνών & Μελετών
ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις: 20/03/2012