Ομάδα χειρισμού ανακυκλώσιμων υλικών και δειγματοληψίας

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της ΜΚΟ "YΔΡΟΝΑΥΤΕΣ", δημιουργησε μια ομάδα εθελοντών η οποία εξειδικεύεται στον εντοπισμό και την ανέλκυση αποκλειστικά ανακυκλώσιμων υλικών.

Σε συνεργασία με το επιστημονικό τμήμα της οργάνωσής μας αλλά και με το το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.»  με το οποίο συνεργαζόμαστε επίσημα, η εθελοντική αυτή ομάδα θα αναλάβει τον χειρισμό των επικίνδυνων υλικών, όπως για παράδειγμα τους συσσωρευτές ρεύματος, και με χρήση ειδικού εξοπλισμού θα αναλάβουν την ανέλκυσή τους και την προώθηση τους μέχρι τις μονάδες ανακύκλωσης.
Θεωρούμε πως τα επικίνδυνα αυτά υλικά χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού καθώς αποτελούν απειλή όχι μόνο για το υδάτινο περιβάλλον αλλά και για την ίδια την ασφάλεια και την υγεία των εθελοντών.

Επιπλέον, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα εκπαιδευτούν κατάλληλα, τόσο για την χρήση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης των παραπάνω υλικών, όσο και για τις διαδικασίες δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια και φορείς, προκειμένω να διαπιστώνεται και η ποιότητα των υδάτων στις περιοχές που θα πραγματοποιούνται οι δράσεις, ή οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο.

Η ομάδα θα δραστηριοποιείται τόσο στα πλαίσια των γενικών περιβαλλοντικών δράσεων, όσο και σε δράσεις που έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πριν λίγες ημέρες, η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη στοχευόμενη της δράση, στην τρίτη μαρίνα Γλυφάδας, η οποία είχε στόχο την ανέλκυση και προώθηση για ανακύκλωση μπαταριών και ελαστικών αυτοκινήτων.

Ο πρώτος στόχος που τέθηκε, είναι η πλήρης απομάκρυνση όλων των μπαταριών που βρίσκονται στις ακτές του δήμου Γλυφάδας, και μετά την ολοκλήρωση του εθελοντικού μας έργου, θα συνεχίσουμε βάση σχεδιασμού και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Δημοσιεύτηκε στις: 12/07/2011


Latest Category Articles
Καθαρίζουμε το βυθό..μαθαίνουμε το βυθό! 10.05.201......
(Δημοσιεύτηκε στις: 12/01/2021)
Let’s do it Greece 2015 - Καθαρισμός βυθού στην Γλ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 26/04/2015)
Καθαρισμός βυθού στην παραλία Γλυφάδας 12.10.2014......
(Δημοσιεύτηκε στις: 12/10/2014)
Διήμερο Περιβαλλοντικών Δράσεων στην Λυγιά Λευκάδο......
(Δημοσιεύτηκε στις: 02/07/2014)
Καθαρισμός βυθού στην Σκάλα Ωρωπού 15.06.2014......
(Δημοσιεύτηκε στις: 18/06/2014)
Let’s do it Greece 2014 - Καθαρισμός βυθού στην Γλ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 07/04/2014)
Θεοφάνεια 2014 - Καθαρισμός παραλίας Παλαιού Φαλήρ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 06/01/2014)
Διήμερο εθελοντικών δράσεων στο Μεγανήσι Λευκάδος ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 25/11/2013)
Καθαρισμός Βυθού στις Πετριές Ευβοίας - 20.10.13......
(Δημοσιεύτηκε στις: 21/10/2013)
Καθαρισμός βυθού στην Λίμνη Ευβοίας 30.06.13......
(Δημοσιεύτηκε στις: 04/07/2013)
Καθαρισμός βυθού στο Κολυμβάρι Χανίων Κυριακή 16 Ι......
(Δημοσιεύτηκε στις: 19/06/2013)
Καθαρισμός βυθού στην παραλία Αγίων Αποστόλων Καλά......
(Δημοσιεύτηκε στις: 10/06/2013)
Προηγούμενες Δραστηριότητες